Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Индивидуални распоред

Клавирски одсек

Томислав Давидовић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

мр Бојана Пантелић-Петровић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Немања Огњановић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Љиљана Шикић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Лука Јовановић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Зорана Вулин
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Павле ПавловићБ14:00

Мирослав Пишћанец
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Белинда Путилов
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Сања Пргоњић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Одсек хармонике

Весна Немчев
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Драган Лукић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Дамир Васиљевић-Тоскић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Никола Јовановић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Дувачки одсек – флаута

Тања Минов
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Марија Ивановић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Љиљана Миливојевић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Дувачки одсек – кларинет/саксофон

Ђорђе Вујичић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Владан КостићА08:00
Зоран АнтићА09:35

Гудачки одсек – виолина

Милица Огњановић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Ана Зорић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Јована Бијелић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Трзачки одсек – тамбура

Смиљана Јанчић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Дејан Ћирковић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Трзачки одсек – гитара

Срђан Петровић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Милош Марић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Јелена Милинковић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Одсек соло певања

Иван Николић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Дејан Љутовац
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45

Наставници солфеђа

Весна Гулан
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Милана Велимировић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Александра Пилиповић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Зорка Ухрик
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45
Славољуб Алексић
Име и презиме ученикаГрупаВреме наставе
Петар ПетровићА08:00
Марко МарковићА08:45