Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Одсек хармонике

Хармоника је најраспрострањенији, а може се слободно рећи и најпопуларнији инструмент на нашим просторима. Захваљујући пријатном и карактеристичном звуку, заузима значајно место у народној, популарној, класичној и џез музици.

            Хармоника је полифони, аерофони музички инструмент са диркама или дугмадима. Музичар на хармоници (хармоникаш) левом руком шири и скупља мех и док ваздушна струја из меха пролази кроз мале дрвене коморе, на чијим отворима се налазе металне плочице, те плочице вибрирају од струјања ваздуха и добија се тон. Који тон ће звучати у ком тренутку контролише хармоникаш својим прстима притискањем одређених дирки или дугмади.

Тело хармонике се састоји од две дрвене кутије повезане мехом, у којима се налазе дрвени држачи тонова и сами тонови. Величина и маса хармонике варира у зависности од њеног типа, броја регистара и басова. Разликују се три основне врсте хармоника: клавирска хармоника, хроматска са дугмадима и дијатонска хармоника.

Сматра се да је прву хармонику конструисао Кристијан Фридрих Лудвиг Бушман 1822 г. у Берлину. Хармонику је патентирао Кирил Демиан (према неким изворима Цирил Демиан) 1829 г. у Бечу. Његова хармоника је имала тастере за свирање само са десне стране, док је лева страна служила само за развлачење меха.

Хармоника је фолклорни инструмент популаран широм света (Француска, Италија, централна и источна Европа, Латинска Америка). Веома је присутна у традиционалној и новокомпонованој музици Србије. У другој половини XX века почиње да се користи у џез музици, али и у озбиљној академској музици. Огроман допринос развоју академске хармонике и уопште литературе за хармонику дали су руски композитори.

Наставници на одсеку хармонике

Весна Немчев
наставник хармонике
Драган Лукић
наставник хармонике
Никола Јовановић
наставник хармонике
Никола Пантелић
наставник хармонике
Надежда Миленковић
наставник хармонике