Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Пећинци

Септембра 2020. године на иницијативу Општине Пећинци, Културног центра „Пећинци“ и Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, оснива се и извдојено одељење у Пећинцима које успешно почиње са радом 01.09.2020. године.
Седиште издвојеног одељења је у Културном центру „Пећинци“, улица Слободана Бајића бр. 1.

Одсеци које ученици могу похађати у Пећинцима су:

  • Клавир
  • Хармоника
  • Тамбура
  • Гитара