Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Запослени – наставно особље

Клавирски одсек

Одсек хармонике

Дувачки одсек – флаута

Тања Минов
Марија Романић

Дувачки одсек – кларинет/саксофон

Ђорђе Вујичић

Гудачки одсек – виолина

Милица Огњановић
Ана Зорић

Трзалачки одсек – тамбура

Смиљана Јанчић
Дејан Ћирковић

Трзалачки одсек – гитара

Милош Марић
Јелена Клапух (замена: Тијана Стојић)
Јован Михајловић
Матија Колаковић

Одсек соло певања

Иван Николић
Дејан Љутовац

Наставници солфеђа и теорије музике

Весна Гулан
Милана Велимировић
Александра Пилиповић
Зорка Ухрик
Славољуб Алексић
Данијела Хорњак