Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Запослени – наставно особље

Клавирски одсек

Одсек хармонике

Дувачки одсек – флаута

Тања Минов
Марија Романић

Дувачки одсек – кларинет/саксофон

Ђорђе Вујичић
Далибор Лукин

Гудачки одсек – виолина

Милица Огњановић
Ана Зорић
Јелена Васиљевић

Трзалачки одсек – тамбура

Смиљана Јанчић
Дејан Ћирковић

Трзалачки одсек – гитара

Милош Марић
Јелена Клапух
Тијана Стојић
Матија Колаковић
Јован Јаковљевић
Срђан Петровић
Урош Божиловић
Јован Синђић

Одсек соло певања

Иван Николић
Дејан Љутовац

Наставници солфеђа, теорије музике и хора

Весна Гулан
Милана Велимировић
Славољуб Алексић
Николина Релић
Исидора Скуратовић
Маријана Антић
Тамара Попадић
Предраг Немаровић
Дејан Загорчић