Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Дувачки одсек (флаута, кларинет, саксофон)

Флаута је дрвени дувачки инструмент средњег и високог регистра. Звук производи дејством ваздушног језичка.
На попречним флаутама, улазни отвор није на врху цеви, већ нешто ниже, на бочној страни, и у њега се дува искоса да би се образовао језичак.
Извођачка техника је врло развијена и производња тона је на целом распону лака, па је ово један од најпокретљивијих и највиртуознијих инструмената.
Такође, флаута је и изражајан инструмент, благог и светлог, идиличног звука.

Наставници на дувачком одсеку

Тања Минов
наставник флауте
Марија Романић
наставник флауте
Ђорђе Вујичић
наставник кларинета и саксофона
Далибор Лукин
наставник кларинета