Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Одсек соло певања

Постаните део музичког света и стекните потребна знања и вештине, како бисте унапредили ваше вокалне потенцијале и проширили распон гласа.
На часовима соло певања ученици стичу знања о правилном дисању и елементарној техници певања, која се ослања на италијански „bel canto“, погодна и употребљива за све музичке жанрове.
Рад на вокалној техници обухвата учење и поставку правилног дисања, импостацију гласа, емисију тона, чисто интонирање и правилно држање тела. Тим елементима смањује се ризик од оштећења и лоших манира у току певања, боја гласа се изједначава у целом опсегу, смањује се оптерећење и повећава самопоуздање због правилне употребе вокалног апарата. 
Образовање на одсеку соло певање у основној музичкој школи траје четири године, а старосна граница је од 13 година па навише.

Наставници на одсеку соло певањe

Иван Николић
наставник соло певање
Дејан Љутовац
наставник соло певање