Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

За родитеље

Након провере музичких способности, сви ученици који су положили пријемни испит приступају упису. Документа неопходна за упис у ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми можете преузети у прилогу. Потребно је одштампати ова три документа и попуњена донети на дан уписа у школу.