Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Клавирски одсек

Клавир је један од најзаступљенијих инструмената у музичком образовању. Услед својих великих изражајних могућности и звучног спектра који пружа, клавир је неизоставан део концертне и целокупне уметничке сцене. Извођач на клавиру, који се зове пијаниста, у могућности је да свира мелодију и пратњу истовремено, стварајући јединствен звучни свет. Стога је клавир заступљен у свим музичким жанровима – класици, попу, року, џезу и другима – дајући извођачу предност овладавања широким дијапазоном стилова. Клавирској литератури су допринели најзначајнији композитори света. Према бројним студијама, учење клавир код деце поспешује језичке, моторичке и интелектуалне способности.

Наставници на клавирском одсеку

Зорана Вулин
наставник клавира
Томислав Давидовић
наставник клавира
Немања Огњановић
наставник клавира
мр Бојана Пантелић-Петровић
наставник клавира
Мирослав Пишћанец
наставник клавира
Белинда Путилов
наставник клавира
Љиљана Шикић
наставник клавира
Сања Пргоњић
наставник клавира
Лука Јовановић
наставник клавира
Бранислава Трифуновић
наставник клавира