Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Ириг

Иницијативом Општине Ириг као и Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице од 31.10.2012. ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ је добила своје издвојено одељење у Иригу.
Седиште издвојеног одељења тренутно је у Дому културе у Иригу, адреса Рибарски трг број 37.

Одсеци које ученици могу похађати у Иригу су:

  • Клавир
  • Хармоника
  • Гитара
  • Кларинет
  • Саксофон