Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Стара Пазова

Иницијативом Општине Стара Пазова као и Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, школа је од 03.09.2012. године почела да ради у Старој Пазови.
Седиште издвојеног одељења тренутно је у Словачком народном дому, адреса Ћирила и Методија број 11.

Одсеци које ученици могу похађати у Старој Пазови су:

  • Клавир
  • Хармоника
  • Виолина
  • Флаута