Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Трзалачки одсек (гитара, тамбура)

Гитара

Верује се да историја гитаре потиче још из античког Блиског Истока (Вавилон). У Египту и Риму постојали су инструменти за које се може сматрати да су претече данашње гитаре. Биле су то такозвана Guittara Morisca, коју су донели Морси када су освајали Шпанију, и Guittara Latina, која се сматра правом претечом данашње модерне гитаре.
У средњем веку види се развој гитаре са три, четири и пет жица. У 15. веку гитара са четири жице добија све више на популарности, у 16. веку престиж преузима гитара са пет жица, док су гитаре 16. века описане као виртуела из времена Луиса Милана (Rizzio Guittara из Француске, Guittara Battente из Италије), од којих неке и дан данас постоје и користе се.
Композитори који компонују на овим инструментима, своја дела записују у виду таблатура. Престоница света гитаре у 17. веку била је Италија, затим у Француској, гитара је постала инструмент високих и богатих слојева друштва, док шпанска школа гитаре почиње озбиљно да ради са својим ученицима тек крајем 18. века.
Италијански композитори су компоновали огроман број дела за гитару и пропутовали су већи део света. Најважнији фактор у развоју гитаре је одиграо тренутак када је уведена и шеста жица на гитари током средине 18. века.

Током 19. века, промене и напреци у друштву су означавали почетак продирања гитаре у све шире масе, и знање о уметности свирања на гитари је почело вртоглаво да расте. Музика на гитари страховито брзо напредује у Шпанији током 19. века. Антонио де Торес Хуардо дао је гитари коначан облик, какав и данас видимо. Током 20. века, револуционарни технолошки прогрес, убрзање и побољшање масовне медије и прави музички тренд доводе до маније за гитаром. Гитара сваким даном постаје све популарнија.

Наставници на трзалачком одсеку

Смиљана Јанчић
наставник тамбуре
Дејан Ћирковић
наставник тамбуре
Милош Марић
наставник гитаре
Јелена Клапух
наставник гитаре
Матија Колаковић
наставник гитаре
Тијана Стојић
наставник гитаре
Јован Јаковљевић
наставник гитаре
Срђан Петровић
наставник гитаре
Ана Хавран
наставник гитаре