Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Бранислава Трифуновић

Име и презиме: Бранислава Трифуновић
Датум рођења: 25.06.1990.
Звање: мастер теоретичар уметности – музиколог
Е-mail: branislavatrifunovic90@gmail.com

Образовање:

  • апсолвент докторских студија Музикологије (АУНС)
  • мастер теоретичар уметности – музиколог (АУНС)
  • дипломирани теоретичар уметности – музиколог (АУНС)
  • музички сарадник (СМШ „Петар Кранчевић“ Ср. Митровица )
  • музички извођач – клавир (СМШ „Петар Кранчевић“ Ср. Митровица)

Радно искуство:

  • наставник Клавира и Корепетиције у ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума (2020)
  • наставник Клавира, Корепетиције, Читања са листа у МШ „Петар Кранчевић“ Ср. Митровица (2018-2020)
  • наставник Клавира и Солфеђа у ОМШ „Филип Вишњић“ Шид (2017)
  • наставник Етнологије, Етномузикологије, Вокалног контрапункта и Инструменталног контрапункта у СМШ „Петар Коњовић“ Сомбор (2015)
  • наставник Клавира у ОМШ „Петар Коњовић“ Сомбор (2013-2015)

Профил: умерена, прилагодљива, изражених организаторских способности, склона мултимедијалном раду.

Педагошки циљ: код деце развијати конкретне способности извођења музике на клавиру, развијати ситну моторику, став о класичној музици и естетски суд, богатити звучни фонд деце, помоћи да формирају критичко мишљење о музици и уметности уопште, уводити их у мултимедијални простор, увести их у свет јавног концертирања и поставити основе за јавни наступ било ког типа у будућности,  учити их једнакости без обзира на разлике у половима, годинама, образовању, материјалном стању, боји коже, пореклу, потпомоћи вештину комуницирања, изражавања и међусобног поштовања, градити им и јачати самопоуздање, обликовати карактер у процесу одрастања.