Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Одсеци

Основна музичка школа данас броји преко 500 ученика који стичу прва знања и усвајају вештине свирања на иснтрументима са диркама, дувачким и жичаним инструментина, као и певања, сврстаним у следеће одсеке: Клавирски одсек, одсек хармонике, дувачки одсек (флаута, кларинет, саксофон), гудачки одсек (виолина), трзалачки одсек (гитара, тамбура), одсек соло певања.

ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ има матичну школу у Руми, где се могу стицати знања из свих наведених инструмената, као и издвојена одељења где постоје следећи одсеци:

Ириг: Кларинет, саксофон, клавир, хармоника и гитара.
Стара Пазова: Виолина, флаута, клавир, хармоника.
Пећинци: Тамбура, хармоника, гитара и клавир.
Инђија: Клавир, гитара, виолина и хармоника.