Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

О нама

Muzička škola

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Основна музичка школа у Руми основана је 1948. године. Била је то прва музичка школа у Срему којa је окупила музичке стручњаке и почела да негује подмладак. За развој музичког живота Руме, значајан је учитељ Антоније Цимбрић, који је имао приватну школу и учио ђаке музици. Он касније прелази у Београд где су му ученици били Стеван Мокрањац и Теодор – Тоша Андрејевић, који је са Цимбрићем из Руме дошао у Београд.

Године 1988. школа је понела име „Теодор – Тоша Андрејевић – Аустралијанац“, име музичара који је заслужан за развој инструменталне музике код Срба.

Поводом јубилеја 50-те годишњице од формирања школе, отворен је Фонд Никола и Марица Цвејић. Никола Цвејић је велики део свог живота провео у Руми, где је и сахрањен у породичној гробница. Фонд је и прилика за унапређење музичког живота града и стипендирање младих талената соло певања и младих талената наше школе. Почев од 1998. године па све до данас у месецу новембру Фонд „Никола и Марица Цвејић“ под покровитељством Општине Рума, а у сарадњи са ОМШ „Теодор – Тоша Андрејевић“ и ОШ „Душан Јерковић“ у Руми, организује Такмичење соло певача Никола Цвејић.

Иницијативом Општине Стара Пазова као и Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, школа је од 03.09.2012. године почела да ради у Старој Пазови (седиште издвојеног одељења је Словачком народном дому).

Такође, иницијативом Општине Ириг као и Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице од 31.10.2012. школа ради и у Иригу (седиште издвојеног одељења је у Дому културе у Иригу).

Септембра 2020. године на иницијативу Општине Пећинци, Културног центра „Пећинци“ и Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, оснива се и извдојено одељење у Пећинцима које успешно почиње са радом 01.09.2020. године у три одсека: хармоника, тамбура и клавир. Седиште издвојеног одељења је у Културном центру „Пећинци“.

На иницијативу Општине Инђија и директора ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми, Дарка Ђокића, а Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, септембра 2021. године са радом почиње издвојено одељење музичке школе у Инђији, a настава се одвија у четири одсека: клавир, гитара, хармоника и виолина.

Број ученика се стално повећава, као и наставни кадар.

ШКОЛА ДАНАС

Школа доживљава посебан процват и професионални напредак из године у годину, тако да иде у корак са најуспешнијим школама у региону.

СНАГА ШКОЛЕ

Снага школе је квалитетан кадар и професионални однос према раду, подмладак у Музичком забавишту и ученицима основне школе који се образују на одсеку класичне музике на којем је заступљено седам различитих инструмената.
Снага школе је у развијању осећаја припадности кроз различите облике заједничког музицирања.
Снага наше школе је у неговању пријатељских односа са свим музичким школама у Србији и земљама из окружења.
Снага наше школе је у непрестаном трагању за новим, актуелним идејама.

МИСИЈА

Ми смо једина музичка школа на територији Општине Рума која пружа основно музичко образовање кроз индивидуални и групни рад, функционишемо као хомогена заједница, негујемо таленат, знање, рад, културу, хуманост, пријатељство, такмичарски дух и љубав.

ВИЗИЈА

Желимо да побољшамо услове за рад ученика и омогућимо им квалитетније извођење наставе, едукацијом наставника, набавком нових инструмената, проширењем и оплемењивањем постојећег школског простора. Желимо да успоставимо бољу сарадњу и веће разумевање од стране заинтересованих група, више толеранције, иницијативе и задовољства ученика личним резултатима.

ОДСЕЦИ

Основна музичка школа данас броји преко 500 ученика који стичу прва знања и усвајају вештине свирања на иснтрументима са диркама, дувачким и жичаним инструментина, као и вештине певања, сврстаним у следеће одсеке: клавирски одсек, одсек хармонике, дувачки одсек (флаута, кларинет, саксофон), гудачки одсек (виолина), трзалачки одсек (гитара, тамбура), одсек соло певања.