Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Смиљана Јанчић

Рођена 18.03.1980. године у Сремској Митровици. Основну музичку школу одсек клавир, завршила у Руми ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“.

Основну музичку школу одсек-тамбура, завршила у Новом Саду ОМШ „Јосип Славенски“.

Средњу музичку школу одсек – теоретски, завршила у Новом Саду СМШ „Исидор Бајић“. Средњу музичку школу одсек – тамбура, завршила у Суботици.

Дипломирала на Академији уметности у Новом Саду на одсеку – општа музичка педагогија и стекла звање професор солфеђа и музичке културе.

Има двадесет година радног искуства као успешан професор тамбуре, што показују врло запажени резултати ученика са многобројних такмичења: Републичко такмичење, Фестивал музичких школа Србије, Фестивал уметничке тамбуре, Фестивал војвођанске тамбуре, Фестивал музичко пролеће, Фантаст-међународни музички фестивал, са преко 200 освојених награда. Такође као ментор добија награду од покрајинске владе, Аутономне Покрајине Војводине.

Као наставник тамбуре запослена у ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ у Руми од 2001. године, а од 2009.-2019.године и у МШ „Владо Милошевић“ у Бањој Луци, РС.

Члан комисије на пријемним испитима за СМШ „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици, члан жирија на разним такмичењима како у Србији тако и у иностранству (Фестивал уметничке тамбуре, Фестивал војвођанске тамбуре, Фантаст-међународни музички фестивал, Републичко такмичење у Бањој Луци, РС-БиХ). Поред педагошког рада, наступа и као диригент дечијег тамбурашког школског оркестра у Руми и Бањој Луци, такође и као гостујући диригент великог тамбурашког оркестра РКУД „Пелагић“ из Бања Луке.

Од 1993. године је активан редован члан ГТО „Бранко Радичевић“ из Руме, а од октобра 2016. године постаје уметнички руководилац и диригент овог великог тамбурашког оркестра.