Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Александра Анђелић

Име и презиме:  Александра Анђелић
Датум рођења: 21.01.1995.
Звање: Мастер педагог
е-mail: avrgotic@gmail.com

Образовање

  1. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, педагог (мастер студије), 2014-2019
  2. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, педагог (основне студије), 2010-2014
  3. Средња економска школа „Светозар Милетић“, Нови Сад, економски техничар, 2010-2014

Радно искуство:

  1. ОМШ „Теодора Тоша Андрејевић“ , Рума, стручни сарадник-педагог (2022-тренутно)
  2. ПУ „Бамбино“, Нови Сад, (2019-2020), педагог/васпитач

Профил: сарадљива, комуникативна, стрпљива, љубазна, одговорна.

Педагошки циљ: Успостављање и одржавање комуникације са ученицима, родитељима и наставницима у циљу што бољег прилагођавања и напредовања ученика у васпитно-образовном раду школе. Унапређивање и хуманизација свих облика образовно-васпитног рада и школске средине. Допринос стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика. Поучавање, праћење и подстицање психолошког развоја ученика.