Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Александра Пилиповић

Име и презиме: Александра Пилиповић
Датум рођења: 10.09.1977.
Звање:  Професор солфеђа и музичке културе
е-mail: alexandrapilipovic@yahoo.com

Образовање:

  • Академија уметности (2000) Нови Сад
  • СМШ „Исидор Бајић“ (1996) Нови Сад

Радно искуство:

  • од школске 2020/2021. помоћник директора школе ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми
  • ОМШ “Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми од школске 2004/2005. (наставник солфеђа, теорије музике и хора)
  • ОШ “Јован Јовановић Змај“ Рума, шк. 2003/2004. (наставник музичке културе на замени)
  • Дом културе Пећинци (наставник солфеђа и теорије музике (1998-2005)