Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Ана Зорић

Име и презиме: Ана Зорић
Датум рођења: 09.06.1981.
Звање: Дипломирани виолиниста
е-mail: anazoric01@icloud.com

Образовање:

Универзитет уметности у Београду, завршене академске студије, одсек виолина (VII степен образовања)

Радно искуство:

од 2013. ОМШ ”Теодор Тоша Андрејевић” Рума
2010 – 2013: ОМШ ”Петар Илић” Аранђеловац
2008 – 2010: Приватна Гимназија ”Коста Цукић” Београд

Профил: Одговорна, динамична, креативна, иницијативна и спремна на сарадњу.

Педагошки циљеви: Развијање музикалности код ученика, у најширем смислу, што за крајњи циљ има формирање музичара – уметника.

Најзначајније награде:

  • Ема Вереш, 3. разред, такмичење ”Исидор Бајић” (2017) у Новом Саду, 2. НАГРАДА
  • Нина Гавран, 5. разред, Фестивал ”Петар Илић” (2013) у Аранђеловцу, 2. НАГРАДА
  • Марија Чикић, 5. разред, Фестивал ”Петар Илић” (2013) у Аранђеловцу, 2. НАГРАДА
  • Марија Чикић 2. разред, такмичење ”Млади виртоуз”, (2010) у Београду, 3. НАГРАДА
  • Нина Гавран, 3. разред, такмичење ”Млади виртоуз”, (2010) у Београду, 2. НАГРАДА