Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Белинда Путилов

Име и презиме: Белинда Путилов
Датум рођења: 25.07.1979.
Звање: дипломирани музичар-пијаниста
e-mail: bel25put@yahoo.com

Образовање:

  • Универзитет уметности у Београду, докторске уметничке студије-вишемедијска уметност; Рад на докторској дисертацији у току.
  • Факултет музичке уметности; Завршене основне и мастер академске студије, одсек клавир (VII степен образовања)
  • СМШ “Мокрањац“- клавирски и теоретски одсек

Остало образовање:

  • Балетско и плесно
  • Рад у софтверима дигиталне технологије за обраду звука, графичког дизајна, монтаже и анимације
  • Језик: енглески, италијански, шпански, руски.

Радно искуство:

  • ОМШ “Теодор-Тоша Андрејевић“, Рума, од 2003. године – наставник клавира, корепетитор дувачког и гудачког одсека
  • СМШ “Мокрањац“, Београд, 2002/2003. година – корепетитор дувачког одсека
  • СБШ “Лујо Давичо“, Београд, 2003. година – корепетитор балета
  • СМШ “Ватрослав Лисински“, Београд, 1999/2000. година – наставник клавира

Профил: истрајна, стрпљива, амбициозна, посвећена, тактична, креативна, флексибилна, способна за тимски рад, друштвена, одговорна, самосвесна, комуникативна, толерантна.

Педагошки циљ: Развијање љубави и интересовања према музици кроз индивидуално искуство наставе клавира. Усвајање знања, вештина и навика, развијање менталног и психомоторног потенцијала ученика која представља значајну основу за лична музичка изражавања кроз учениково истраживање, креирање и извођење музике. Таквим приступом се подстиче естетска сензибилност и креативност као и оспособљавање ученика за самостални јавни наступ и наставак уметничког школовања.