Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Биљана Томић

Име и презиме: Биљана Томић
Датум рођења: 07.10.1968.
Звање: Дипломирани правник
е-mail: pravnik.muzicka@gmail.com

Образовање:

  • VII-1 Правни факултет Нови Сад

Радно искуство:

  • Од 01.11.2003. ради у просвети као секретар школе
    Положен испит за секретара установе 2005. године.