Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Данијела Хорњак

Име и презиме: Данијела Хорњак
Датум рођења: 24.09.1990.
Звање: Мастер теоретичар уметности – музички педагог
e-mail: danijelahornjak24@gmail.com

Образовање:

 • 2015. Академија уметности, Нови Сад
  Смер: Музичка педагогија
 • 2009. Музичка школа „Петар Кранчевић“, Сремска Митровица
  Смер: Музички сарадник

Радно искуство:

 • 2020. oд септембра ангажована у основној музичкој школи „Теодор Тоша Андрејевић“, Рума за предмете солфеђо и теорија музике. Тренутно ради у издвојеним одељењима у Пећинцима и Иригу.
 • 2018 – 2019. aнгажована у средњој музичкој школи „Петар Кранчевић“  за предмете: историја музике, историја националне музике, етномузикологија, музички инструменти, вокални контрапункт, инструментални контрапункт, читање хорских партитура.
 • 2016 – 2017. aнгажована у основној школи „Добросав Радосављевић – Народ“, Мачванска Митровица, за предмет музичка култура.
 • 2014 – 2016. aнгажована у основној музичкој школи „Петар Кранчевић“ за предмете солфеђо и тероија музике.
 • 2013 – 2014. aнгажована у средњој музичкој школи „Петар Кранчевић“, држећи наставу из предмета: вокални контрапункт, инструментални контрапункт, музички инструменти, дечији оркестар, упоредни клавир.

Профил: ведра, креативна, комуникативна. Спремна на сарадњу и вољна да се даље усавршава. Организована и одговорна.

Педагошки циљ: кроз разне креативне методе ученици развију музичку писменост, слух, ритам, меморију. На крају основноног музичког школовања, циљ је да ученици буду оспособљени  за самостално и успешно музичко изражавање.

Остало:
Учествовала на многобројним музичким фестивалима и пројектима. Више година за редом учествовала у организацији отвореног такмичења солфеђа и теорије музике „Viva la musica“ у Сремској Митровици.

Паралелно са стицањем педагошког искуства, стизали су и резултати рада у виду успеха ученика на такмичењима. Ученици су освајали прве, друге и треће награде на такмичењу „Viva la musica“ у Сремској Митровици, као и на екипном фестивалу солфеђа „Славенски“ у Новом Саду.

Од 2017. активан члан мешовитог хора „SERBICA“, Сремска Митровица.