Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Дарко Ђокић

Име и презиме:  Дарко Ђокић
Датум рођења: 17.02.1983.
Звање: професор солфеђа и музичке културе

Образовање:

  • Факултет –  Академија уметности – општа музичка педагогија, Нови Сад
  • Средња школа – Средња музичка школа „Петар Кранчевић“, Сремска Митровица
  • Основна музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“, Рума
  • Основна школа „Змај Јова Јовановић“ (I – IVраз.),  „Вељко Дугошевић“ (V-VIIIраз.), Рума

Радно искуство:

  • Основна музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“, Рума, директор (2019 –       )
  • Основна музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“, Рума, наставник солфеђа и теорије музике (2011-2019)
  • Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Путинци, наставник музичке културе (2008-2011)