Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Драган Лукић

Име и презиме: Драган Лукић
Датум рођења: 12.10.1981
Звање: Дипломирани музичар – акордеониста
е-mail: sonolaacordion.lukic@gmail.com

Образовање:

  • Музичка академија – Универзитет Источно Сарајево дипломирао 2009. године (класа: Радомир Томић)
  • Виша музичка школа у  Нишу 2000/2001. (класа: Војин Васовић)
  • СМШ ,,Михаило Вукдраговић“ Шабац  1996-2000. (класа: Младен Каличанин)
  • ОМШ ,,Михаило Вукдраговић“ Шабац 1990-1996. (класа: Живан Гајић)

Радно  искуство:

  • ОМШ ,,Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума 2011.
  • Музичка школа ,,Петар Илић“ Аранђеловац  (шк.2009.-2010.)
  • Музичка школа  ,,Михаило  Вукдраговић“ Шабац  (шк.2002.-2003.)

Профил: Креативан, комуникативан, дисциплинован, педантан, одговоран, упоран, лојалан, флексибилан. Музичка способност свирање инструмента хармоника – клавир. Добро развијене способности организације, спремност за индивидуални и тимски начин рада. Јака приврженост деци и раду са децом. Спреман за континуирани професионални развој и оспособљавање за истраживачки однос према сопственој  пракси.

Педагошки циљ: Циљ његовог рада је да укаже на улогу музике и наставе у основној музичкој школи  у развоју и култивисању музичких способности  ученика у музичкој школи. Музика, посебно слушање и извођење уметничке музике, основа је развоја музичких и естетских способности. Интересовање и музичка осетљивост су примарне диспозиције од чијег развоја зависи развој и култивисање ученикових способности да опази, доживи, вреднује и створи лепо.

Награде:

Учешће и награде на такмичењима широм Србије. Почевши од  2012. године па сваке наредне године обишао је са својим ученицима такмичења у  Панчеву, Смедереву, Новом Бечеју, Лазаревцу, Лозници, Сремској Митровици и многим другим местима. Постигнути су запажени резултати и успеси у различитим узрастима и категоријама.