Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Издвојена одељења

Матична школа ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ налази се у Руми, а издвојена одељења школа има у Старој Пазови, Иригу и Пећинцима.