Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Љиљана Трифковић

Име и презиме: Љиљана Трифковић
Датум рођења: 23.02.1984.
Звање: Дипломирани педагог
е-mail: ljilja_trifkovic@yahoo.com

Образовање:

  • Филозофски факултет у Новом Саду, студијска подгрупа Педагогија

Радно искуство:

  • фебруар 2021. – ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми