Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Лука Јовановић

Име и презиме: Лука Јовановић
Датум рођења: 21.02.1994.
Звање: Мастер музички уметник
е-mail: jovanovicluka@aol.com

Образовање:

Своје музичко образовање започео је 2003. године у ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ у Руми у класи Немање Огњановића. Након завршене основне школе, уписује СМШ „Исидор Бајић“ у Новом Саду, инструментални смер – одсек клавир, у класи проф. Биљане Дабић, после чега уписује и завршава Основне академске и Мастер студије на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирис Кобал. Током школовања учествовао је на бројним домаћим пијанистичким такмичењима републичког и међународног карактера, као и на такмичењима и фестивалима камерних ансамбала, а похађао је и Мајсторске курсеве клавира код реномираних пијаниста и педагога попут Кемала Гекића, Владимира Огакова.

Радно искуство:

  • од 2019. ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ Рума (Наставник клавира и корепетитор)
  • 2018-2019. Академија уметности Нови Сад (Сарадник у настави клавира)
  • 2018-2019. МШ „Исидор Бајић“ Нови Сад (Наставник клавира и корепетитор)

Профил: Поред посвећеног рада у школи класичне музике, дужи низ година је активан и на пољу продукције популарне и инструменталне музике. Учествујући на музичкој сцени нашег времена сматра да може ученицима на креативан и њима близак начин објаснити музички свет који их окружује. Музиком дете може октрити цео свет нових идеја и емоција које се касније могу пренети и утицати на друге аспекте његове личности, стога верује да је главни задатак часова музике, осим музичког описмењава, развијање љубави према уметности, музици и инструменту.

Педагошки циљ: За педагошки циљ има подстицање радозналости, критичког размишљања и личне изражајности код ученика, као и развијање радних навика и одговорности узимајући у обзир индивидуалност и сензибилитет својствен сваком ђаку.