Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Милена Златковић

Име и презиме: Милена Златковић
Датум рођења: 08.09.1989. године
Звање: мастер педагог
е-mail: 089.milena@gmail.com

Образовање:

  • Мастер академске студије на Филозофског факултету у Нишу, департман за Педагогију, стечено звање: Мастер педагог.
  • Основне академске студије на на Филозофског факултету у Нишу, департман за Педагогију, стечено звање: дипломирани педагог.
  • Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац- Гимназија –општи смер,
  • Основна школа „9. српска бригада“ Бољевац

Радно искуство:

  • 2021- Основна музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“ Рума- педагог школе
  • 2013-2017. Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац- педагог школе,
  • 2013-2015. Канцеларија за младе Бољевац- аутор и организатор пројеката за ученике средње школе,
  • 2013-2015 Основна школа „9. српска бригада“ Бољевац- наставник Грађанског васпитања ,
  • 2011-2012. Психолошко саветовалише за студенте, Ниш – волонтер и организатор стручних предавања за студенте,

Профил: Одговорна, спремна за сарадњу и рад у тиму, стрпљива у раду са децом, креативна, комуникативна, организована, спремна на целоживотно учење и стручно усавршавање.

Педагошки циљ: Циљ рада педагога је да систематски и континуирано у сарадњи са наставницима и ученицима унапређује васпитно образовну делатност школе.