Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Милош Марић


Име и презиме: Милош Марић
Датум рођења: 23.4.1987.
Звање: Мастер класичне гитаре
е-mail: milos.maric.bg@gmail.com


Образовање:

 • Факултет музичке уметности универзитета у Београду
  Мастер Класичне гитаре
 • Факултет уметности у Новом Саду
  Дипломирани музички уметник

Радно искуство:

 • ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми
  Наставник класичне гитаре од 2011.
 • Музичка школа „Вук Караџић“ у Лозници
  Наставник класичне гитаре школске 2008/2009.

Профил: Усмерност ка циљевима и постигнућима кроз одговоран и предан рад.
Примењује знања и вештине у настави стечене на различитим пољима. Одликују га детаљан приступ, истовремено ауторитативан и пријатељски став према ђацима и одговоран однос према настави.

Педагошки циљ: Развијање психомоторних функција кроз учење инструмента, учење основних музичких принципа у раду, богаћење креативног изражавања код ученика. Један од главних циљева му је описмењавање и оспособљавање ученика за самостално усавршавање на инструменту након завршене школе.

Најзначајније награде:

 • Филип Стојшић прва награда на међународном такмичењу Фантаст 2015.
 • Горан Грбић – прва награда на међународном такмичењу Шабцу 2016.
 • Горан Грбић – прва награда на међународном такмичењу Фантаст 2016.
 • Филип Стојшић – друга награда на републичком такмичењу у Београду 2016.
 • Филип Стојшић – прва награда на међународном такмичењу Фантаст 2016.
 • Борис Геров – друга награда на републичком такмичењу у Београду 2016.