Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

мр Бојана Пантелић – Петровић

Име и презиме: Бојана Пантелић-Петровић
Датум рођења: 24.12.1980.
Звање: магистар уметности-пијаниста
e-маil: bojanapantelicpetrovic@gmail.com

Oбразовање:

 • Постдипломске студије клавира (магистарске студије),
  Академија уметности у Новом Саду, 2005-2010. године,
  стечено звање: магистар уметности-пијаниста
 • Дипломске студије музичке уметности на одсеку за клавир,
  Академија уметности у Новом Саду, 2000-2005. године,
  Стечено звање: дипломирани музичар- пијаниста
 • Средња музичка школа ” Исидор Бајић”, Нови Сад, 1995-2000.
  вокално-инструментални смер, одсек- клавир
 • Основна музичка школа ”Војислав Лале Стефановић”, Ужице

Радно искуство:

 • Основна музичка школа ” Теодор Тоша Андрејевић”, Рума
  на месту наставника клавира од школске 2004/2005.

Њени ученици су освајали велики број награда на домаћим и међународним такмичењима укључујући Републичко такмичење у Београду и Фестивал музичких и балетских школа Србије.

Усавршавала се на бројним семинарима стручног усавршавања ЗУОВ (Завод за унапређивање образовања и васпитања).

Остало:

 • сертификовани инструктор АБРСМ (Associated Board of the Royal Schools of Music) за  југоисточну  Европу, Нови Сад , 2009.
 • сертификат NLP Practitioner ,Институт за неуро лингвистичко програмирање , Београд,  март-септембар 2019.
 • NTC (Никола Тесла центар) стручни семинар NTC система учења акредитованог од стране министарства просвете, аутора др Ранка Рајевића (члан Комитета светске Менсе за даровиту децу и сарадник УНИЦЕФ-а за рано образовање), Нови Сад, 2020.
  Познавање језика: Енглески, италијански, грчки

Профил: Вредна, организована, савесна, одговорна, комуникативна, креативна, емпатична, пожртвована, сараднички оријентисана, пријатељски настројена.

Педагошки циљ: Њен главни циљ је буђење љубави и интересовања за музику стварањем ”уметничких представа” а кроз буђење ученикове маште метафорама, поетским ликовима, аналогијама из природе и из живота. Педагогија која поставља такав циљ престаје да буде само педагогија већ постаје васпитање јер није циљ научити дете само да ”добро свира” већ га учинити паметнијим, поштенијим, правичнијим, саосећајнијим, развити му радне навике, омогућити му да изрази своје емоције кроз музику. У данашњем времену где је деци скоро све доступно она се често губе у гомили могућности. Њена дужност као педагога је да препозна њихове склоности, жеље и да истраје у њиховом остваривању, да их мотивише, буди вољу, учи их стрпљењу, ради на самопоуздању, концентрацији, критичности, самосвести, располагању временом, креативности, савладавању треме.

Поједностављено речено, Бојана развијањем ученикове љубави према музици и едуковањем будуће публике настоји да допринесе развоју друштва и културне заједнице.