Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Никола Јовановић

Име и презиме: Никола Јовановић
Звање: мастер академских студија другог степена високог образовања
Датум рођења: 22.07.1990.
е-mail: nikolamusician@outlook.com

Образовање:

 • 2014-2016. Белгородски државни универзитет уметности и културе (Белгород, Руска Федерација). Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке; научна, односно стручна област: Педагошке и андрагошке науке; стручни предмет: хармоника Мастер академских студија другог степена високог образовања.
 • 2012-2014. Доњецка државна музичка академија С.С. Прокофјев (Доњецк, Украјина). Образовно-научно поље: Уметност; научна, односно стручна област: Музичка уметност. Основне академске студије првог степена високог образовања (3 и 4 година студија)
 • 2008-2010. Одеска државна музичка академија А.В. Нежданова (Одеса, Украјина). Образовно-научно поље: Уметност; научна, односно стручна област: Музичка уметност. Основне академске студије првог степена високог образовања (1 и 2 година студија).
 • 2004-2008. СМШ „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу
  Вокално-инструментални смер
  Музички извођач хармоникаш
 • 2000-2004. ОМШ „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу
  Основно музичко-балетско образовање
  Главни предмет: хармоника

Радно искуство:

од 04.09.2019. ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми
Наставник хармонике

01.09.2015 – 03.06.2016. Белгородски државни универзитет уметности и културе (Белгород, Руска Федерација)
Асистент диригента оркестра хармоника
Солистички концерти, као и концерти у дуету хармоника, у земљи и иностранству (БиХ, Украјина, Русија, Мађарска, Швајцарска)
Оркестрација симфонијске поеме “Фантазија у c-molu на тему косовске трагедије“, заједно са композитором тог музичког дела – професором, магистром музичких уметности Зораном Вујовићем

Профил: Личне особине: одговорност, организованост, прецизност, поузданост, прилагодљивост, сналажљивост, стална тежња за самоусавршавањем, брзо усвајање нових знања и навика, креативност, мотивисаност, посвећеност послу, флексибилност, спремност на тимски рад.

Педагошки циљ: Обучавање деце свирању на хармоници, као и разумевању и реализацији уметничких и појмова теорије музике кроз извођење на инструменту. Мотивација ученика да се баве уметношћу подстицањем изражавања својих емоција музиком. Формирање навика, дисциплине и системског приступа музичком усавршавању. Постепено осамостаљивање у смислу самосталног рада на себи и самосталног рада на музичким делима.