Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Николина Релић

Николина Релић, рођена 14.05.1990. године у Сремској Митровици. Основну школу и основну музичку школу “Петар Кранчевић“ завршила је у Сремској Митровици. Школовање је наставила у средњој музичкој школи „Петар Кранчевић“ на вокално-инструменталном одсеку (флаута). Академију уметности уписала је 2009. године у Новом Саду, студијски програм – Музичка педагогија. Учествовала је у организацији Фестивала солфеђа основних и средњих школа у Новом Саду- децембра 2011. и децембра 2012. године. Чланица народног оркестра КУД-а “Соња Маринковић“ од 2011. до 2012. године, са којима је наступала што у Србији, тако и у Хрватској и БиХ. 2013. године учествовала у пројекту “Кармина Бурана“- Карл Орф. Основне академске студије завршила у року 28.08.2013. године. Наставила школовање на мастер студијама (Академија Уметности – Музичка педагодија – Нови Сад) 2013. године. Школске 2014/2015.године радила је као наставник солфеђа у основној музичкој школи „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици. Од октобра 2015. до 2017. године радила је на замени као наставник музичке културе у ОШ „Сремски фронт“ у Шиду, потом као наставник музичке културе у ОШ „Свети Сава“ у Сремској Митровици (2017-2018), наставник солфеђа у ОМШ „Петар Кранчевић“ (2018-2020) и као наставник музичке уметности у Гимназији „Вуковар“ (2020-2021).