Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Светлана Тркуља

Име и презиме: Светлана Тркуља
Датум рођења: 20.04.1966.
Звање: Стручни финансијски радник – благајник
е-mail: svetlana.trkulja.66@gmail.com

Образовање:

  • Стручни финансијски радник – економски техничар