Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Тања Минов

Име и презиме: Taња Минов
Датум рођења: 12.01.1980.
Звање: Наставник флауте
e-mail: tanjaminov@yahoo.com

Образовање:

  • Основне студије – флаута –  Музичка Академија – Београд

Радно искуство:

  • Од 2010. Наставник флауте у ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“
  • 2006-2010. године рад у Музичкој продукцији РТС-а

Најзначајније награде:

  • две прве Републичке награде
  • два пута лауреат на такмичењима
  • више од 70 награда на домаћим и међународним такмичењима
  • Награда Покрајинске Владе – за менторски рад.