Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Тијана Стојић

Име и презиме: Тијана Стојић
Датум рођења: 10.12.1997.
Звање: музички извођач – гитара
e-mail: tiki.stojic5@gmail.com

Образовање:

  • Академија уметности у Новом Саду – одсек гитара (2016 – у току; апсолвент)
  • Основна и средња музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Београд (2006 – 2016)

Радно искуство:

Рад на замени:

  • Музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“ Рума (2021 – у току)
  • Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Београд (2016)
  • Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад (2018)
  • Музичка школа „Мelodies“ Нови Сад ( 2019 – у току)

Профил: Комуникативност и стрпљење су њена главна карактеристика као професора гитаре. Професор инструмента мора на јасан и недвосмислен начин да пренесе знање на ученика. Машта је такође битан део њеног профила, која јој помаже да сваки музички комад пренесе на разноврстан начин различитим ученицима, при чему се труди да приступ ка томе буде креативан, кроз игру до знања.

Педагошки циљ: Њен циљ као музичког педагога јесте да вештину и технику свирања гитаре пренесе на ученика, дозвољавајући му при том да себе искаже, водећи рачуна о индивидуалности ученика. Пажљиво приступа раду и покушава да подстакне фину менталну комбинаторику која је драгоцена за развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим предметима. При томе, оспособити ученика, да након завршене ниже музичке школе у потпуности овлада основама технике свирања инструмента, као и музичког бонтона, јесте и најбитнији циљ који је себи као педагогу задала.