Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Томислав Давидовић

Име и презиме: Томислав Давидовић
Датум рођења: 21.9.1977.
Звање: Специјалиста уметности
e-маil: davidovic7791@gmail.com

Образовање:

  • Академија уметности Нови Сад, основне и специјалистичке студије – клавирски одсек
  • СМШ „ Мокрањац“ , Београд – клавир
  • ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ , Рума – клавир

Радно искуство:

  • Наставник клавира у ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ Румa од 2002. године