Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Пријемни испит

Пример пријемног испита можете погледати на нашем youtube каналу на следећем линку:

Поштовани родитељи,

пријаву за полагање пријемног испита за упис у музичку школу школске 2024/2025. године можете попунити путем следећих упитника:

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
https://forms.gle/d4EEYASPMKGR2cMM8

ПРВИ РАЗРЕД
https://forms.gle/ym3bgi7yvfqXQ93G9

Припремни разред могу да упишу ученици који су од септембра 2024. године у основној школи 1. или 2. разред, а први разред музичке школе уписују ученици који су од септембра 2024. године 3. разред у основној школи. Ученици који желе да упишу одсек соло певања треба да буду старији од 13 година.

На пријемном испиту проверава се слух (ученици интонирају обавезну песмицу „Пекарчић“ и једну дечју песмицу по слободном избору), ритам (наставник тапше кратку ритмичку линију, а ученик потом то треба да понови) и музичка меморија (наставник свира један или више тонова које потом ученик понавља неутралним слогом „ла“).

Основна музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“ у Руми са издвојеним одељењима у Иригу, Старој Пазови, Пећинцима и Инђији данас броји преко 500 ученика који стичу прва знања и усвајају вештине свирања на инструментима са диркама, дувачким и жичаним инструментима, као и вештине певања, сврстаним у следеће одсеке: клавирски одсек, одсек хармонике, дувачки одсек (флаута, кларинет, саксофон), гудачки одсек (виолина), трзалачки одсек (гитара, тамбура), ударачки одсек (бубњеви) и одсек соло певања.

Основно музичко образовање траје 6 година за инструменте клавир, хармоника, виолина, гитара, тамбура, кларинет, саксофон, флаута и бубњеви, а поред инструмента обавезни су и предмети: солфеђо (током целог музичког образовања), хор или оркестар (у 4. 5. и 6. разреду) и теорија музике (у завршном, 6. разреду).

Одсек соло певања траје 4 године и уписују га ученици старији од 13 година, којима се глас довољно развио да би могли да уче правилну технику вокалног извођења. На одсеку соло певања, поред наставе певања обавезни предмети су солфеђо и клавир (током све четири године) и теорија музике (у четвртом, завршном разреду).

Настава се углавном одвија два пута недељно, у смени супротној од основне школе.