Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Упис

Упис је у току!

Контакт телефон школе: 022/474-042
065/81-55-437- директор Дарко Ђокић
е- адреса: sm.muzskola@mts.rs
Звати од 9-12 часова, сваког радног дана