Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Весна Гулан

Име и презиме: Весна Гулан
Датум рођења: 31. 08. 1967.
Звање: Професор солфеђа и музичке културе (наставник солфеђа и теорије музике)
e-mail: muzicka.ruma@gmail.com

Образовање:

 • 1986 – 1990. – Академија уметности у Новом Саду.
 • 1984 – 1986. – Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад,
 • 1982 – 1984. –  ЗСВО (Гимназија „Стеван Пузић“ Рума, СТШ „Миленко – Брзак Уча“ Рума),
 • 1976 –  1982. –  Основна музичка школа „Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума,
 • 1974 – 1982. – Основна школа „Душан Јерковић“ Рума,

Радно искуство:

 • 1990. – 1991. –  професор музичке културе у Техничкој школи „Миленко Веркић – Неша“ Пећинци
 • 1991. – 2001. – наставник музичке културе у: ОШ „Иво Лола Рибар Рума (1991. – 1997.), ОШ „Душан Јерковић Рума, ОШ „Вељко Дугошевић“ Рума (1997. – 2001.)
 • 2001. – 2019. – директор ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума
 • 2019. –  наставник солфеђа и теорије музике у ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума

Профил: Способна, амбициозна, креативна, посвећена, спремна на тимски рад, али и прихватање одговорности за самостални рад, као и за даље усавршавање и развијање личних способности. Комуникативна, одговорна и савесна у планирању и организовању задатака и дужности. Флексибилна, прилагодива новом окружењу и изазовима које доноси свакодневни рад са децом.

Педагошки циљ: Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за наставак школовања у средњој музичкој школи, развијање музичких способности код ученика – слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и музичке фантазије, развијање стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења, оспособљавање за самостално учење и вежбање, усвајања правила понашања при слушању и извођењу музике.

Награде у школској 2019/20.

 • 27. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА – Београд децембар 2019. – ТРИ ПРВЕ НАГРАДЕ (једна из солфеђа и две из теорије музике);
 • ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ СОЛФЕЂИСТА ПОЖАРЕВАЦ – Март 2020. – ЧЕТИРИ ПРВЕ НАГРАДЕ (једна из солфеђа – ЛАУРЕАТ и три из теорије музике);
 • ФЕСТИВАЛ „ИСИДОР БАЈИЋ“ НОВИ САД – „МОЗГАЛИЦА“ – март 2020. – ТРИ ПРВЕ НАГРАДЕ (солфеђо).

Награде у школској 2020/21.

28. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА – Београд новембар 2020.:

 • Матија Освалд, 4.разред – 1. награда из теорије музике (95 бодова)
 • Милана Јанчић , 5.разред – 1. награда из солфеђа (100 бодова)
 • Милана Јанчић , 5.разред – 1. награда из теорије музике (100 бодова)
 • Филип Марлог 6.разред . 1. награда из теорије музике (94 бода)