Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Зорана Вулин

Име и презиме: Зорана Вулин
Звање: дипломирани музичар – пијаниста

Образовање:

  • Факултет музичке уметности, Београд
  • СМШ „Коста Манојловић“ Земун
  • ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ Рума

Радно искуство:

Запослена је на месту наставника клавира у ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми још из студентских дана, током 1999. године, где ради и данас.

Профил: Посвећена је у раду са ученицима, високих професионалних и моралних квалитета.

Педагошки циљ: Развијање љубави према музици код ученика, што резултира њиховим учешћем на такмичењима клавира и освајањем бројних награда у протекле две деценије рада.