Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Зорка Ухрик

Име и презиме: Зорка Ухрик
Датум рођења: 05.06.1991.
Звање: Мастер теоретичар уметности – музички педагог
Е-mail: stojanacz@gmail.com

Образовање:

  • Мастер академске студије на Академији уметности у Новом Саду на одсеку за музичку педагогију 2016. године, стечено звање: мастер теоретичар уметности – музички педагог
  • Основне академске студије на Академији уметности у Новом Саду 2010-2014. године, стечено звање: дипломирани теоретичар уметности – музички педагог
  • Средња музичка школа „Петар Кранчевић“ Сремска Митровица – теоретски одсек (2006-2010)
  • ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми (2000-2006)

Радно искуство:

  • ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми од 2016. године рад са ученицима узраста од 3 до 6 година, од 2017. године нототекар, наставник солфеђа, теорије музике и хора.
  • Диригент „Српског певачког друштва у Руми“ од септембра 2017. године.

Профил: савесна, одговорна, емпатична, креативна, спремна за стицање нових знања и вештина, посвећена у раду са ученицима, воли свој позив и труди се да љубав према музици пренесе на ђаке.

Педагошки циљ: развијање музичких способности код деце, богаћење њихове музичко-естетске културе и оспособљавање за даљи самостални рад у свету музике. Подстицање ученика на истраживање музике и уметности уопште и развијање свести о важности основног музичког образовања деце за њихов даљи развој и животни пут.