Основна музичка школа

"Теодор-Тоша Андрејевић"

Организација школе

Управа

Директор: Дарко Ђокић
Помоћник директора: Александра Пилиповић

Администрација

Секретар школе: Биљана Томић
Шеф рачуноводства: Светлана Сипић (замена: Бојана Петковић)
Благајник: Светлана Тркуља

Стручни сарадници

Педагог: Александра Анђелић
Нототекар: Зорка Ухрик

Руководиоци стручних већа

Клавирски одсек: Немања Огњановић
Гудачки одсек: Милица Огњановић
Трзалачки одсек (тамбура): Смиљана Јанчић
трзалачки одсек (гитара): Јелена Клапух
Дувачки одсек: Тања Минов
Одсек соло певања: Иван Николић
Одсек хармонике: Драган Лукић
Теоретски одсек: Весна Гулан

Помоћно особље

Зоран Држаић – домар/мајстор
Бранкица Кавгић – спремачица
Бранка Дакић – спремачица